Smoła preparowana

img25 (9)Niezależnie od zastosowania do robót drogowych, smoła preparowana używana jest do krycia dachów papą smołową i do produkcji papy, lepików oraz mas smołowych. Lakiery rdzoochronne smołowe, stosowane do konserwowania rur stalowych, konstrukcji żelaznych i niektórych narzędzi, produkowane są również na smole preparowanej. Poza tym smoły preparowane stosuje się do robót wiertniczych, badawczych i eksploatacyjnych w budownictwie przemysłowym specjalnym, przy wierceniach studzien, przy robotach wiertniczych górniczych, przy robotach głębinowych z zamrażaniem i przy budowach szybów głębinowych. Wskaźniki budownictwa specjalnego przewidują również użycie smoły przy wykonywaniu kompleksów robót na budowach zbiorników gazowych, wieżowych i podsadzkowych, przy budowach elewatorów zbożowych, silosów itp.