Smoła dachowa

img24 (7)Smoła dachowa (preparowana). Synonim: smoła preparowana do celów budowlanych. Jest to odpowiednio zestawiona mieszanina oleju smołowego i paku. Produkt ten otrzymywany jest: a) w drodze destylacji smoły surowej, b) przez stapianie paku z olejem smołowym, c) przez wtapianie paku ze smołą destylowaną. Niedopuszczalne i niedozwolone jest stosowanie do produkcji smoły dachowej przez stapianie smoły surowej; drzewnej, torfowej lub smoły z węgla brunatnego. Smoła dachowa przeznaczona do smarowania i do wyrobu zaprawy smołowej powinna być płynna przy temperaturze 20°C i mieć powierzchnię gładką i błyszczącą. Poza tym powinna być odporna na działanie wody. C. wł. powinien wynosić 1,08 do 1,22, lepkość i (według Riitgersa) w temperaturze 50°C — 25—65, zawartość wody nie ponad 1% wagowo, naftalenu do 5% wagowo, składników kwaśnych (z frakcji do 270°C) do 5%, popiołu nie więcej niż 1% wagowo. Zagrzana i rozprowadzona cienką warstwą na powierzchni płytki szklanej powinna być ciemnobrunatna, jednolita i bez grudek. Smoła preparowana przewyższa smołę destylowaną takimi własnościami, jak stałość i elastyczność. Bardzo ważną zaletą smoły preparowanej jest fakt, że jej skład może być dowolnie ustalany przez odpowiednie dozowanie komponentów.