Własności smół stabilizowanych

img23 (8)Własności smół stabilizowanych. Praktyka wykazała, że dobre wyniki przy stabilizowaniu smół daje stosowanie asfaltów o niskiej penetracji, twardych (o małej stosunkowo zawartości olejów asfaltowych). Smoły stabilizowane o wysokiej wiskozie i silnych właściwościach lepiących (wiążących) stosuje się do nawierzchni smołobetonowych, natomiast smoły stabilizowane o niskiej wiskozie — wszędzie tam, gdzie wymagana jest zdolność przenikania w głąb nawierzchni. Istnieją trzy rodzaje smół stabilizowanych, stosowanych do budowy i remontów dróg: SS I, SS II i SS III. Wytyczne do normalizacji smół drogowych, przewidują stosowanie smół stabilizowanych do następujących robót: SSZ — do drobnych napraw i do otaczania materiału kamiennego, SS I — do użytku powierzchniowego, o wiskozie 20—60 sek., 1 SS II — do użytku ogólnego, a zwłaszcza wgłębnego: a) o wiskozie 60—80 sek., b )o wiskozie 60—100 sek., SS III — do nawierzchni ciężkich (smołobetony), o wiskozie 120—150 sek. Wytyczne te obowiązują do czasu zatwierdzenia znowelizowanego projektu normy dla smół drogowych. Dostawa: w cysternach dostawcy lub w drobnicowych opakowaniach (beczkach) odbiorcy, według obowiązujących warunków dostaw.