Smoła destylowana

Smoła destylowana. Otrzymywana jest przez ogrzewanie smoły surowej do temperatury 250°C i oddestylowanie w ten sposób wody i olejów lekkich i średnich. Smoła destylowana jest pozbawiona zapachu charakterystycznego dla smoły surowej, wolniej się „starzeje” i odznacza się większą od smoły surowej odpornością na wpływy atmosferyczne. Stosowana jest do smarowania dachów krytych papą smołową, do produkcji smól stabilizowanych zamiast gatunkowo lepszej smoły preparowanej oraz (za granicą) do budowy nawierzchni drogowych. Smoła destylowana jest z punktu widzenia zastosowania w budownictwie i drogownictwie materiałem znacznie gorszym od smoły drogowej zwykłej i smoły preparowanej.