Smoła surowa

img27 (5)Smoła surowa węglopochodna. Synonimy: smoła surowa, smoła koksownicza, smoła pogazowa, smoła generatorowa, ter węglowy. Otrzymywana jest przy destylacji węgla kamiennego jako produkt uboczny, w proporcji 4 do 5°/o ilości odgazowanego węgla. Jest to ciecz koloru ciemnobrunatnego, o charakterystycznym zapachu i znacznej gęstości (c. wł. — 1,12—1,28). Składa się ona z szeregu cennych składników, mających zastosowanie w budownictwie lub w produkcji pomocniczej budownictwa (solwentnafta, benzol, fenol, olej impregnacyjny, karbolineum), przede wszystkim zaś jest surowcem wyjściowym dla produkcji smół stosowanych w budownictwie i drogownictwie oraz innych artykułów chemicznych. Bezpośrednie stosowanie smoły surowej w budownictwie jest niedopuszczalne. Należy unikać, jako niewłaściwego, stosowania smoły surowej do budowy dróg, ze względu na dużą zawartość wody i olejów lekkich, które ulatniając się powodują stopniowe „starzenie się” smoły, czyli zmienianie się w pak. Pak zaś jest materiałem, ze względu na kruchość, nieodpowiednim do nawierzchni drogowych, zwłaszcza dla ciężkiego i intensywnego ruchu kołowego.