Smoły drogowe zwykłe

img21 (6)Smoły drogowe zwykłe. Smoły drogowe otrzymuje się przez destylację smoły surowej lub przez preparowanie. Smoły drogowe zwykłe stosowane są do budowy nowoczesnych nawierzchni drogowych oraz do ich naprawy, do otaczania na zimno i na gorąco materiału kamiennego, który następnie przeznacza się do nawierzchni smołobetonowych. Wskaźniki zużycia materiałów w budownictwie specjalnym przewidują zastosowanie smół drogowych do różnych typów budów. Zgodnie z nimi, poszczególne gatunki smół drogowych zwykłych znajdują następujące zastosowanie: SZ — do otaczania kruszywa kamiennego i do drobnych napraw (na zimno) SI — do użytku powierzchniowego, w warunkach wymagających smoły rzadkiej (niska temperatura). Wiskoza (wg BTA) 10—20 sek. przy 30°C S II — do użytku powierzchniowego w warunkach normalnych: a) o wiskozie 20—40 sek. przy 30°C (wg BTA) b) o wiskozie 40—60 sek. przy 30°C (wg BTA). S III — do użytku wgłębnego: a) o wiskozie 60—80 sek. przy 30°C (wg BTA) b) a wiskozie 80—100 sek. przy 30°C (wg BTA). Dystrybutorem smół drogowych zwykłych jest B/Z Produktów Węglopochodnych w Gliwicach. Opakowaniem są cysterny dostarczającego lub beczki odbierającego, zgodnie z obowiązującymi warunkami dostaw.