Karbid

img20Opiszemy podstawowe i pomocnicze materiały chemiczne, stosowane w budownictwie do spawania i cięcia metali metodą acetylenowo-tlenową (spawanie gazowe, autogeniczne). Przy spawaniu acetylenowo-tlenowym stosuje się poza materiałami chemicznymi drut — materiał do wypełniania spoin — posiadający taki skład metalograficzny, jak przedmiot spawany. Obok metody acetylenowo-tlenowej stosowana jest w spawalnictwie metoda elektryczna, która wymaga innych urządzeń i materiałów, tutaj nie opisywanych, jak np. łuk elektryczny, przetwornice, elektrody itp. Karbid. Synonimy: karbidek wapnia, węglik wapnia. Symbol chemiczny: CaC2. Otrzymywany jest z koksu i tlenku wapnia metodą elektrotermiczną (stapianie koksu z mielonym wapnem w piecach karbidowych w temperaturze około 3000°C). Z punktu widzenia granulacji dzieli się na: 1) drobny (0—7 mm), o wydajności z 1 kg 250 l acetylenu, z tolerancją in minus do 5%, 2) średni (7—25 mm), o.wydajności z 1 kg 270 l acetylenu, z tolerancją in minus do 5%, 3) gruby (25—80 mm), o wydajności z 1 kg 300 l acetylenu, z tolerancją in minus do 5%, przy czym zawartość miału, we wszystkich sortymentach nie może przekraczać 5%, wagi netto. Zanieczyszczenia karbidu stanowią wapno, węgiel, węglik glinu, żelazokrzem, karborund. Karbid nie rozpuszcza się w kwasach ani ługach, ma barwę jasnoszarą, ciemnoszarą aż do brunatnej, przełom krystaliczny; Stosuje się go w budownictwie do spawania i cięcia metali, rzadziej — do celów oświetleniowych. Do celów spawalniczych stosuje się karbid przetwarzany na acetylen w wytwornicach przenośnych (np. Progaz) lub stałych (np. Perun). W zasadzie 1 kg czystego karbidu powinien dać około 350 l acetylenu wagi 298 g, na skutek jednak zanieczyszczeń karbidu osiąga się w praktyce wydajność 250—300 l. Karbid o granulacji poniżej 7 mm nie daje gwarancji określonej wyżej wydajności. Karbid o granulacji powyżej 7 mm może być zdyskwalifikowany, jeżeli nie daje 230 l acetylenu z 1 kg.