Zużycie karbidu

img21W wypadku prac na wytwornicach acetylenowych oblicza się zużycie karbidu w zależności od zużycia tlenu, zakładając stosunek 3,5 kg karbidu na 1—1,5 a nawet 2 m3 tlenu. Przyjmuje się 10 l wody na 1 kg karbidu, jako ilość wykluczającą niebezpieczeństwo przegrzania karbidu wskutek nadmiernych ilości wytwarzanego przy rozkładzie ciepła. Temperatura wody nie powinna przekraczać 60°C, temperatura zaś acetylenu 7- 50°C„ Wskutek rozkładu i przetwarzania karbidu na acetylen tworzy się w zbiorniku wytwornicy wapna pokarbidowe (wodorotlenek wapnia) w ilości objętościowo dwukrotnie większej od ilości zużytego karbidu. Karbid powinien być przechowywany w bębnach blaszanych fabrycznych 100 kg, fabrycznie zamkniętych (zarolowanych), na podestach drewnianych ustawionych na podłodze, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Powinien być chroniony przed działaniem słońca. Bębny muszą być ustawione jeden na drugim. W pomieszczeniach w których składowany jest karbid, wzbronione jest palenie ognia. Miejsca składowania karbidu powinny być oznaczone napisem: „Palenie wzbronione”. Bardzo często spotyka się na placach budów fakty niedbalstwa i marnotrawstwa przy przechowywaniu karbidu. Bębny ustawia się pod dziurawym dachem szopy lub po prostu na otwartej przestrzeni. Karbid składowany w ten sposób nie osiąga przewidywanej wydajności, część jego ulega bowiem w międzyczasie zlasowaniu, zwłaszcza w bębnach, które nie były dość szczelnie zarolowane.