Acetylen rozpuszczony

img22Acetylen rozpuszczony. Synonimy: acetylen, gaz-dissous. Symbol chemiczny: C2H2 Acetylen do celów technicznych (gaz rozpuszczony w butlach stalowych) jest węglowodorem. Otrzymuje się go przez działanie wody na karbid według reakcji:

CaC2 + 2H20 — C2H2 + Ca(OH)2

Fabrycznie produkuje się go metodą wsypywania karbidu do naczynia z wodą lub metodą wkraplania wody do zbiorników z karbidem (stosowaną np. przy lampach oświetleniowych, górniczych, rowerowych itp.). Acetylen może być również produkowany na miejscu wykonywania robót spawalniczych w budownictwie, w specjalnych aparatach-wytwornicach (np. Progaz). Zdolność produkcyjna wytwornic wynosi 1300, 2200 i 3500 l acetylenu na godz. Oczyszczania acetylenu dokonuje się przez poddanie go utleniającemu działaniu chlorku wapnia, kwasu chromowego, tlenochlorku żelaza itp., albo gotowych środków-specyfików, sprzedawanych przez dystrybutora (np. „Siotol” i „Hefatol”). Czysty acetylen odznacza się słabym zapachem eterycznym, słodkawym smakiem, jest bezbarwny, o c. wł. 0,92 (powietrze — 1,0). Acetylen techniczny zanieczyszczony jest siarkowodorem, amoniakiem i fosforiakiem (PH3), dającym produktowi charakterystyczny zapach czosnku. Zawartość fosforiaku w gazie uzyskiwanym z karbidu nie może przekraczać 0,08%. Acetylen skrapla się w temperaturze 0°C pod ciśnieniem 21,5 atm., może eksplodować jednak już pod ciśnieniem 3 atm., a jeszcze łatwiej w stanie ciekłym. Czysty acetylen jest nietrujący, techniczny — ma własności trujące. Z uwagi na skłonność acetylenu do eksplodowania pod małym stosunkowo ciśnieniem, produkuje się gaz rozpuszczony, w acetonie, tzw. gaz-dissous. • Gaz-dissous nie ma własności eksplodowania i może być bezpiecznie transportowany i magazynowany.