Zastosowanie acetylenu

img23Acetylen ma szerokie zastosowanie przy robotach spawalniczych. Temperatura płomienia acetylenowego wynosi około 2400°C, płomienia tlenowo-acetylenowego — do 3000°C, jest więc bardzo wysoka. Dlatego właśnie jest acetylen podstawowym materiałem spawalniczym przy termicznej przeróbce metali (spawanie, cięcie i metalizowanie) . Normy zużycia acetylenu podano łącznie z normami zużycia tlenu. Opakowaniem są butle stalowe na gazy o niskim ciśnieniu, najczęściej o znormalizowanej pojemności 40 l. Ciśnienie w butli wynosi 12 do 15 atm. Butle znormalizowane zawierają 5,5 kg acetylenu, czyli około 4700 l gazu w stanie ciekłym, o zmniejszonej objętości. Roztwór acetylenu w acetonie ładuje się do butli stalowej zawierającej masę porowatą z ziemi okrzemkowej i węgla drzewnego. Butle naładowane wypełnione są w 25%, tą właśnie masą pochłaniającą, w 40% acetonem i w 22,5%, acetylenem. Pozostałe 12,5% pojemności butli to tzw. przestrzeń bezpieczeństwa. Przy przeliczaniu wagi acetylenu na objętość zakłada się, że 855 l gazu przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym waży przeciętnie 1 kg. Przy spawaniu acetylenem z butli należy ważyć butle przed rozpoczęciem i po ukończeniu spawania, a różnica wagi wykaże dokładnie zużycie gazu. Butle stanowią opakowanie zwrotne (wymienne), o określonej częstotliwości obrotu, do której konsumenci gazów winni się stosować.