Tlen techniczny (sprężony)

img24Tlen techniczny (sprężony). Synonim: tlen. Symbol chemiczny: 02. Otrzymywany jest przez frakcjonowanie ciekłego powietrza lub elektrolizę wody. Nie posiada smaku, jest bezwonny i bezbarwny. Nie paląc się, ma własność podtrzymywania palenia. Zależnie od czystości odróżnia się dwa gatunki tlenu: I i II. Gatunek I zawiera objętościowo co najmniej 99% czystego tlenu, gatunek II — co najmniej 98%. Ciężar atomowy tlenu wynosi 16,0, c. wl. 1 l tlenu około 1,429 g, temperatura krytyczna 118°C, ciśnienie krytyczne 52,5 atm. Tlen stosowany jest z acetylenem do spawania i cięcia metali (spawanie płomieniem tlenowo-acetylenowym o temperaturze 3000°C). Na odcinku robót spawalniczych zdarzają się, niestety często, wypadki marnotrawstwa, wynikające przede wszystkim z niedbałego, lekkomyślnego a raczej bezmyślnego obchodzenia się spawacza ze sprzętem spawalniczym i z gazami. Marnotrawstwu temu trzeba jak najenergiczniej przeciwdziałać przez: 1) przestrzeganie oszczędnego zużycia tlenu i acetylenu, 2) przestrzeganie norm zużycia gazów technicznych i stałe ich obniżanie, 3) używanie zamiast acetylenu karbidu, który jest wprawdzie równie deficytowy ale łatwiej dostępny, 4) kontrolowanie gospodarki gazami, w szczególności przez skracanie rotacji butli. W zależności od stanowiska odbiorcy dostawa tlenu może nastąpić bez odbioru technicznego lub z odbiorem technicznym. Odbiorca może reklamować: odnośnie ilości odbieranego tlenu przy bezpośrednim odbiorze — jedynie na miejscu u wytwórcy. Tlen dostarczany jest przez dystrybutora w butlach stalowych wysokociśnieniowych (150 atm.). Za stan techniczny butli tlenowych odpowiada użytkujący. Butle z przedawnioną datą urzędowego badania nie nadają się do napełnienia i wymagają ponownego badania. Znormalizowane butle, o pojemności wodnej 40 l, zawierają 6 m3 tlenu pod normalnym ciśnieniem, mają średnicę 203 mm, wysokość bez zaworu 1550 mm, wagę brutto 62 kg. Butle stalowe są normalnie wypróbowane na ciśnienie 225 kg/cm2, a napełnione do ciśnienia 150 kg/cm2. Butle próbowane na ciśnienie 190 kg/cm2 są napełniane do ciśnienia 125 kg/cm2.