Gazy techniczne

img26Gazy techniczne (tlen i acetylen) w butlach stalowych należy magazynować w oddzielnych chłodnych pomieszczeniach, chronionych przed działaniem słońca. Z butlami, w myśl obowiązujących przepisów, należy obchodzie się w następujący sposób: a) nie wolno ich rzucać: muszą być zabezpieczone przed uderzeniami i potrąceniami, b) butli napełnionych nie wolno składować w pobliżu grzejników, pieców i innych źródeł ognia czy ciepła; należy je chronić przed działaniem słońca, a w zimie przed oblodzeniem, c) butle próżne powinny mieć dokładnie zakręcone zawory i kołpaki, d) butli nie należy w żadnym wypadku używać do innych celów, jak np. jako podstaw do przesuwania ciężarów, do prostowania i zaginania przedmiotowi lub do innych czynności mechanicznych, które by mogły spowodować uszkodzenia lub zniszczenie butli, e) w razie stwierdzenia uszkodzeń butli nie wolno we własnym zakresie dokonywać napraw; wytwórnie tlenu i acetylenu należy przy wymianie butli poinformować o wadach i uszkodzeniach butli, f) wszelkie uszkadzanie, zaklepywanie i niszczenie znaków oraz cech umieszczonych na butlach tlenowych i acetylenowych, jak również dodawanie własnych znaków jest bezwzględnie zabronione. g) ze względu na to, że tłuszcze i smary zapalają się samoczynnie w atmosferze tlenu sprężonego, co jest przyczyną nieszczęśliwych wypadków, nie wolno smarować tłuszczami ani oliwić butli, zaworów butlowych i armatury do spawania.