Kwas siarkowy i solny

Kwas siarkowy H2SO4
produkt handlowy – stężony k.s. – zawiera 96% H2SO4. Ciecz gęsta, oleista, ciężka, bezbarwna. Gęstość -1,84 g/cm3. Rozcieńczony wodą rozgrzewa się bardzo silnie (należy wlewać cienkim strumieniem kwas do wody, nigdy odwrotnie!). Silnie żrący, oparzenia skóry trudno się goją. Zwęgla drewno, papier, cukier itp., stąd niebezpieczeństwo pożaru przy stłuczeniu naczynia, względnie pozostawieniu rozlanego kwasu na dłuższy czas. Liczne zastosowania.
Kwas siarkowy akumulatorowy jest roztworem 32-procentowym, gęstość – 1,24 g/cm3, dla akumulatorów suchoładowanych – 1,28 g/cm3.

Kwas solny HCl
wodny roztwór gazowego chlorowodoru. Produkt handlowy – stężony k.s. -zawiera 36% HCl. Ciecz bezbarwna, silnie dymiąca na powietrzu, zapach ostry, pobudzający do kaszlu. Gęstość – 1,2 g/cm3. Na skórę działa parząco, szczególnie niebezpieczny dla błon śluzowych (oczy!). Podczas rozcieńczania wodą nie rozgrzewa się mocno. Liczne zastosowania.