Kwasy

kwasyKwasy
związki, które w roztworach wodnych dysocjują na kationy wodorowe H+ i aniony reszty kwasowej. Roztwór wodny jest kwaśny, gdy stężenie jonów wodorowych jest wyższe niż stężenie jonów wodorotlenowych OH-.

Do częściej stosowanych kwasów należą;

Kwas azotowy HNO3
produkt handlowy – stężony kwas azotowy – zawiera 65% HN03. Ciecz bezbarwna, gęstość -1,4 g/cm3. Pod wpływem światła lub ogrzany wydziela brunatne dymy tlenków azotu (szkodliwe!). Podczas rozcieńczania wodą ogrzewa się słabo. Krótkotrwałe działanie na skórę powoduje powstanie trwałych, żółtych plam, dłuższe – niebezpieczne oparzenia. Silny utleniacz. Roztwarza większość metali, z wyjątkiem złota i platynowców, na które nie działa oraz glinu i chromu, które utlenia powierzchniowo (pasywuje). Liczne zastosowania.

Kwas borowy H3BO3 – kwas borny
bezbarwne kryształy. Trudno rozpuszczalny w wodzie. Zastosowanie: szkła i szkliwa, dezynfekcje.

Kwas chromowy H2CrO4
powstaje w reakcji trójtlenku chromowego – CrO3 – z wodą, jako brunatno-czerwony roztwór. Silny utleniacz. Zastosowanie: elektrolit do chromowania galwanicznego, w mieszaninie ze stężonym kwasem siarkowym (tzw. mieszanina chromowa lub chromianka) do odtłuszczania naczyń szklanych.

Kwas cytrynowy C6H8O7 – kwasek cytrynowy
bezbarwne kryształy. Rozpuszczalny w wodzie. Zastosowanie: napoje orzeźwiające, wywabianie plam z soków owocowych i win.

Kwas fosforowy H3PO4
ciecz bezbarwna, lekko syropowata. Produkt handlowy – stężony kwas fosforowy – zawiera 60% H3PO4. Gęstość -1,4 g/cm3. Zastosowanie: wytrawianie metali, odrdzewianie.

Kwas szczawiowy C2O4H2
bezbarwne kryształy. Rozpuszczalny w wodzie. Trujący. Zastosowanie: wytrawianie metali, wywabianie plam.

Kwas winowy C4H6O6 – kwasek winny
bezbarwne kryształy. Rozpuszczalny w wodzie. Zastosowanie: wywabianie plam z soków owocowych i win.