Przechowywanie chemikaliów

Wszystkie chemikalia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a osoby dorosłe, nie biorące udziału w pracach chemicznych, trzeba poinformować o niebezpiecznych własnościach związków chemicznych.

Pęknięte szklane naczynia należy natychmiast wyrzucać. Drobne wyszczerbienia zeszlifować jakąkolwiek osełką lub papierem ściernym, owiniętym na okrągłym pręcie (np. na pilniku).

Naczynie, w którym ma być ogrzewana ciecz, nie powinno być napełnione więcej niż do 2/3 swojej pojemności. W czasie ogrzewania cieczy należy ją mieszać, gdyż ogrzewana w bezruchu może ulec przegrzaniu, a następnie wykipieć gwałtownie, nawet przy lekkim poruszeniu, np. przy przenoszeniu, powodując ciężkie oparzenia.

Nawet drobne ranki czy zadrapania należy zabezpieczyć plastrem, gdyż w zetknięciu z oparami kwasów lub amoniaku powodują dotkliwy ból. Ponadto już drobne ilości wielu związków chemicznych, przenikając do rany, utrudniają jej gojenie; mogą nawet spowodować przykre stany zapalne.

Miejsce pracy należy utrzymywać w idealnym porządku. Rozlaną czy rozpryśniętą ciecz trzeba natychmiast zetrzeć najpierw papierem gazetowym lub toaletowym, następnie wilgotną szmatką lub gąbką. Wszystkie czynności muszą być wykonywane czysto i starannie, bez pośpiechu, dokładnie według kolejności podanej w przepisie. Staranność i dokładność jest podstawowym warunkiem powodzenia we wszelkich pracach chemicznych, a równocześnie zapewnia bezpieczne ich wykonanie.