BHP przy rozpuszczalnikach i kwasach

rekawiczka gumowaPrace z rozpuszczalnikami organicznymi należy wykonywać na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu dobrze wietrzonym, aby uniknąć wdychania oparów. Nie wolno nachylać się nad naczyniami. Szczególnie szkodliwe są pary benzenu, trójchloroetylenu i rozpuszczalnika „nitro”.
Z rozpuszczalnikami palnymi nie wolno pracować w pobliżu płomienia lub rozgrzanych grzejników elektrycznych. Należy zachować również duży odstęp od czynnych żarówek elektrycznych, gdyż pryśnięcie kropli rozpuszczalnika na rozgrzaną bańkę szklaną spowoduje jej pęknięcie, a od rozżarzonego drucika z pewnością zapalą się – nieraz wybuchowo – pary cieczy palnej. Palenie papierosa w czasie pracy jest niedopuszczalne!
W wypadku zwilżenia skóry roztworami kwasów lub zasad trzeba natychmiast spłukać zwilżone miejsce dużą ilością wody, następnie umyć dokładnie skórę wodą z mydłem, a w przypadku zasad – wodą z małym dodatkiem octu, następnie ponownie spłukać czystą wodą. Gdy kwas pryśnie na ubranie, można je uchronić od zniszczenia przez zobojętnienie spryskanych miejsc wodą amoniakalną, a następnie spłukanie wodą, aż do zniknięcia zapachu amoniaku. Miejsca spryskane zasadą zobojętnia się 1O-procento-wym octem i spłukuje dużą ilością wody.
U osób szczególnie wrażliwych mogą, w wyniku zetknięcia się z odczynnikami chemicznymi, wystąpić dokuczliwe podrażnienia skóry i uczulenia. W przypadku wystąpienia takich objawów należy przerwać prace chemiczne do czasu ustąpienia przykrych dolegliwości. Podejmując pracę ponownie, należy pokryć skórę rąk grubą warstwą kremu ochronnego i zabezpieczyć ręce miękkimi rękawiczkami gumowymi.