Szkodliwe substancje

Wszystkie substancje chemiczne należy traktować jako szkodliwe dla zdrowia. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do związków tzw. metali ciężkich, jak: miedź, ołów, cynk, nikiel, kobalt, rtęć, chrom i inne. Trzeba również pamiętać, że długotrwałe stykanie się ze związkami uznawanymi za nieszkodliwe, może doprowadzić do nadmiernego ich nagromadzenia się w organizmie, co jest zawsze niebezpieczne. Nawet zwykła sól kuchenna w zbyt dużym stężeniu jest substancją szkodliwą!

Należy zwracać baczną uwagę na nazwę chemiczną i wzór chemiczny używanej substancji, gdyż często podobnie brzmiące nazwy oznaczają związki o zupełnie różnych właściwościach. Na przykład: azotan sodowy NaNO3 jest substancją zasadniczo nieszkodliwą, natomiast azotyn sodowy – NaNO2 – jest trujący. Dlatego przed przystąpieniem do pracy trzeba dokładnie poznać właściwości związków występujących w przepisie.

Prace ze stężonymi kwasami i zasadami wymagają bezwzględnie użycia okularów i rękawic ochronnych, a do ochrony odzieży jest pożądany również fartuch gumowy, z folii polietylenowej lub z polichlorku winylu. Jako zasadę należy przyjąć, że przy rozcieńczaniu stężonych kwasów wlewa się cienkim strumieniem kwas do wody (nigdy odwrotnie!), ciągle przy tym mieszając. Jeżeli temperatura roztworu zbytnio wzrasta, należy pracę przerwać i odczekać aż roztwór ostygnie.