Rozpuszczalniki

rozpuszczalnikRozpuszczalniki
substancje ciekłe stosowane do otrzymywania roztworów.

Do najczęściej stosowanych rozpuszczalników należą:

Alkohol etylowy C2H5OH – spirytus
ciecz bezbarwna. Temp. wrzenia 78,5°C. Zawiera 96% alkoholu. Palny. Rozpuszczalnik wosków, lakierów szelakowych.

Benzen C6H6
ciecz bezbarwna. Temp. wrzenia 80°C. Palny. Pary szkodliwe – duża toksyczność. Rozpuszczalnik olejów, tłuszczów, żywic, parafiny, niektórych tworzyw sztucznych.

Benzyna
produkt destylacji ropy naftowej. Ciecz bezbarwna. Temperatura wrzenia zależy od gatunku. Najczęściej spotykane gatunki to benzyna ekstrakcyjna o temp. wrzenia 90…120°C i benzyna do lakierów, zwana często benzyną lakową, o temp. wrzenia 160…200°C. Palna. Rozpuszczalnik kauczuku, olejów, tłuszczów, żywic, parafin.
Benzyna samochodowa – etylina – zawiera silnie trujące związki ołowiu, nie wolno jej stosować jako rozpuszczalnika!

Czterochlorek węgla CCU – tetra
ciecz bezbarwna. Temp. wrzenia 76,8°C. Niepalny. Pary szkodliwe. Rozpuszczalnik tłuszczów, olejów, niektórych tworzyw sztucznych.

Denaturat
alkohol etylowy skażony barwnikiem i związkami niemile pachnącymi.
Palny. W wielu wypadkach może zastąpić czysty alkohol.

Ksylen C6H4(CH3)2 – ksylol
ciecz bezbarwna. Temp. wrzenia 138,5…144,5°C. Palny. Stosowany jak benzen, gdy potrzebna jest wyższa temperatura wrzenia.

Nitro
mieszanina różnych związków organicznych tworząca roztwory z wyrobami „nitro”. Palny. Pary szkodliwe.

Terpentyna
produkt destylacji żywicy z drzew iglastych. Ciecz bezbarwna, tłusta w dotyku, zapach charakterystyczny. Temperatura wrzenia różna – zależnie od gatunku. Palna. Rozpuszczalnik farb, lakierów, pokostów, żywic.

Toluen C6H5CH3 – toluol
ciecz bezbarwna. Temp. wrzenia 111 °C. Palny. Stosowany jak benzen, zdy jest potrzebna wyższa temperatura wrzenia.
Trójchloroetylen CHCl:CCl2 – tri
ciecz bezbarwna o charakterystycznym zapachu. Temp. wrzenia 70°C. Niepalny. Pary szkodliwe. Stosowany jak czterochlorek węgla.

Woda demineralizowana
woda, z której usunięto rozpuszczone w niej związki za pomocą wymienników jonitowych. Zastępuje wodę destylowaną. Najpowszechniejszy rozpuszczalnik.