Wełna żużlowa

Wełna żużlowa i wyroby. Nazwy wyrobów: wełna żużlowa, sznury izolacyjne z wełny żużlowej, płyty z wełny żużlowej w oplocie siatki drucianej, kasety „Teklit” z wełny żużlowej. Wełna żużlowa składa się z cienkich, szklistych, kruchych nitek koloru białego, otrzymywanych przez przedmuchiwanie parą lub sprężonym powietrzem płynnej lawy z silnie kwaśnych żużli wielkopiecowych, kotłowych lub i materiałów o podobnym składzie chemicznymi. Przemysł izolacyjny produkuje trzy gatunki handlowe wełny żużlowej, a mianowicie: „00″, „0″, „1″ Przemysł ten nie pokrywa, niestety, całego zapotrzebowania budownictwa na wełnę w skali krajowej; pilnym zadaniem wydaje się więc rozszerzenie produkcji na tym odcinku i zlikwidowanie uciążliwego dla budownictwa „wąskiego gardła”. Wełna żużlowa ma szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym jako izolacja w niskich i wysokich temperaturach, do izolacji cieplnej i akustycznej stropów, ścian, kanałów powietrznych, do izolacji kotłów, zbiorników i urządzeń instalacyjnych (rurociągów itp.). Ponieważ w zetknięciu z wodą może ulegać zniszczeniu, mimo że nie jest higroskopijna, należy jej używać w miejscach suchych.