Zastosowanie szkła piankowego

Szkło piankowe stosuje się w budownictwie: a) do izolacji chłodni, b) jako lekki, niepalny materiał konstrukcyjny o wysokiej wartości izolacyjnej termo-akustycznej — do robót w budynkach przemysłowych i mieszkalnych. Szkło o porach przeważnie zamkniętych stosowane jest do celów izolacji termicznej w budownictwie chłodniczym, do izolowania stropów i ścian. Może ono zastępować importowany korek, ma Jednakie współczynnik przewodnictwa cieplnego dwukrotnie wyższy. Poza zastosowaniem w chłodnictwie może być użyte do budowy pływaków, pontonów, boi itp. Do budowy chłodni stosuje się szkło: a) równomierne w całej masie, bez żadnych pęknięć, rys i dziur, b) o c. obj. do 0,35, c) nasiąkliwości po 24 godz. od 4 do 8%. objętości, d) wytrzymałości na ściskanie — 15 do 60 kg/cm2, e) współczynniku przewodnictwa cieplnego — 0,08—0,1. Szkło o porach przeważnie otwartych nadaje się jako materiał izolacji akustycznej do budowy szpitali, sal wykładowych, koncertowych, teatralnych, kinowych, studiów radiowych i filmowych. Szkło o porach częściowo zamkniętych ma duże zastosowanie jako lekki niepalny materiał konstrukcyjny do wypełniania konstrukcji żelbetowych i izolacyjnych w budownictwie przemysłowym. W budownictwie mieszkaniowym stosuje się szkło piankowe jako niepalne i trwałe okładziny ocieplające oraz do izolacji przewodów parowych i powietrznych, kotłów i zbiorników.