Wyroby termalitowe

img15 (14)Wyroby termalitowe (cegła i płyty). Cegłę i płyty termalitowe produkuje się z bardzo czystej ziemi okrzemkowej, glinki szamotowej i trocin. C. obj. wynosi od 0,55 do 0,75 t/m3, współczynnik przewodnictwa cieplnego (zależnie od c. o.bj.) przy +50°C — 0,11—0,16, przy +350°C — 0,15—0,25, wytrzymałość na ściskanie — 5—20 kg/cm2. Wyroby termalitowe odznaczają się ognioodpornością, są nasiąkliwe i higroskopijne. Wyroby termalitowe stosuje się w budownictwie przemysłowym jako izolację termiczną urządzeń do wysokich temperatur, przy których wymagana jest specjalna ochrona przed stratami cieplnymi (okładziny w urządzeniach i piecach przemysłowych o temperaturze 900°C i izolacja termiczna gorących przewodów i kanałów). Przykład stosowania: do obmurza kotłów wysokoprężnych, nagrzewnic pieców martenowskich. Do spajania stosuje się zaprawę cementową. Przemysł  produkuje następujące sortymenty wyrobów termalitowych: 1) cegłę termalitową a) gatunek NT o wymiarach 250X120X65 mm, wagi 1,2 kg, b) gatunek do 500°C, o wymiarach jak wyżej, wagi 1,2 kg; 2) cegłę termalitową nietypową, produkowaną na specjalne zamówienie, 3) płyty termalitowe NT o wymiarach 250X200X50 mm wagi 3 kg oraz 250X200X100 mm, wagi 6 kg; 4) płyty termalitowe WT o wymiarach 250 X 200X 50 mm, wagi 3,7 kg oraz 250X200X100 mm, wagi 7,5 kg.. Norma ładowności (wagonu) dla cegły 250X120X65 mm wynosi 8000 szt.