Lepik asfaltowy na gorąco

img16 (15)Lepik asfaltowy na gorąco (do stosowania na gorąco). Jest to mieszanina asfaltów ponaftowych względnie naturalnych z ponaftowymi, z ewentualnym dodatkiem składników uplastyczniających, z wypełniaczami lub bez wypełniaczy. Jest to materiał klejący i izolacyjny, podobnie jak lepik asfaltowy na zimno. Jego zasadniczym przeznaczeniem jest a) sklejanie papy z papą, b) przyklejanie papy bitumicznej lub juty bitumowanej do podłoża betonowego. Lepik na gorąco produkowany jest w dwóch typach: typ A — bez wypełniacza, w gatunkach 45/55, 55/65, 65/70 i typ B — z wypełniaczem, w gatunkach 45/55, 55/65, 65/70. Powierzchnia betonu, do której ma być przylepiona papa przy użyciu lepiku asfaltowego na gorąco, musi być uprzednio powleczona roztworem asfaltowym. Poniżej podaje się ważniejsze normy zużycia lepików asfaltowych na zimno i na gorąco przy robotach izolacyjnych i dekarskich. 1, Roboty izolacyjne. Przy izolowaniu poziomym podłóg piwnic, tarasów itp. 1,3 kg na 1 m2, przy izolowaniu podłoża zbiorników do wody 4 kg na 1 m2, przy izolowaniu ścian zbiorników do wody 4 kg na 1 m2, przy izolowaniu poziomym podłoża betonowego przeciwko wodzie naporowej 5 kg na 1 m2 (przy silniejszych izolacjach +2,5 kg na 1 m2), przy wypełnianiu spoin dylatacyjnych w dnie lub w ścianach budów 0,6 kg na 1 m2, przy izolowaniu ścian płytami korkowymi 2,5 kg na 1 m2, przy izolowaniu płyt dachowych płytami korkowymi 2 kg na 1 m2, przy izolowaniu oddzielnych słupów i ramownic żelbetowych płytami korkowymi 2,5 kg na l m3, przy izolowaniu ścianek działowych 0,3 kg na 1 m2. 2. Roboty dekarskie (Kosztorys Wzorcowy PN/B-657). Przy pokrywaniu dachów papą bitumiczno-asfaltową od 0,75 do 3,2 kg lepiku na 1 m2 dachu, w zależności od kategorii robót (np. krycie jedno- lub dwuwarstwowe, z zastosowaniem w niektórych wypadkach równocześnie lepiku smołowego oraz innych materiałów) lub przy naprawach — od 0,05 do 1,5 kg na 1 m2 wykonywanej roboty naprawczej. Materiałami zastępczymi lepików asfaltowych mogą być masy „Conco”, „Abizol”, „Smołotox” i „Stemizol” albo wprost odpowiednio przygotowane asfalty ponaftowe. Norma ładowności wagonu — 15 t. Opakowanie: bębny blaszane o pojemności 100, 150 i 200 kg, z oznaczeniem na opakowaniu: typu, wytwórni i gatunku. Otwierania bębnów z lepikiem należy dokonywać zgodnie z przepisami. Przepisy określają również sposoby składania i zwracania elementów opakowań blaszanych do właściwych składnic złomu.