Tygle i akcesoria z grafitu

Tygle i akcesoria z grafitu. Produkowane są z grafitu z pewną domieszką gliny. Stosuje się je w budownictwie (w niektórych specjalizowanych jednostkach produkcji pomocniczej) do wytapiania metali kolorowych. Tygle krajowe pozwalają na wykonanie 4 do 6 wytopów, importowane — 6 do 10 a nawet więcej wytopów. Istnieją następujące rodzaje-tygli grafitowych: 1) do wytopu metali kolorowych w piecach o podmuchu naturalnym (od 0,5 do 300 kg pojemności od 301 kg wzwyż),; 2) do wytopu metali kolorowych w piecach o podmuchu sztucznym (od 0,5 do 305 kg pojemności, od 301 kg wzwyż), 3) do wytopu niklu w piecach o podmuchu sztucznym (od 50 do 1200 kg pojemności) . Dystrybutorem wyrobów grafitowych jest B/Z Artykułów Ściernych w Bielsku. Przy zamawianiu należy odróżnić wagę tygla od jego pojemności. Np. tygiel o pojemności ł/2 kg waży 0,20 kg., o pojemności 35 kg — 9 kg, o pojemności 100 kg ~ 20,5 kg,, o pojemności 200 kg – 45 kg. o pojemności 350 kg — 65 kg itd. Dystrybutor sprzedaje tygle następujących pojemności: XJ2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18,; 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 200| 250, 300 i 350 kg. Oprócz tygli, w sprzedaży znajdują się nasadki, pokrywki, podstawki, łyżki, mieszadła i czerpaki grafitowe. W zamówieniach na tygle grafitowe należy podawać: 1) rodzaj tygli w kg pojemności, 2) formę tygla (A lub B), 3) rodzaj podmuchu (naturalny czy sztuczny), 4) jaki metal będzie przetapiany, (rodzaj,.gatunek przetopu). Przy zamawianiu nakrywek, nasadek, podstawek, łyżek i mieszadeł grafitowych, należy wyraźnie określić, do jakiego rodzaju tygli akcesoria te są przeznaczone.