Płytki kwasoodporne węglowe (wykładziny) do zbiorników

Płytki kwasoodporne węglowe (wykładziny) do zbiorników chemicznych oraz armatura kwasoodporna. Produkowane są z węgla bezpostaciowego. Posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność na zmiany temperatury i odporność chemiczną: na działanie kwasów łącznie z fluorowodorowym, soli i ich roztworów (o ile nie występuje działanie utleniające) oraz roztworów alkalii, nawet przy dużym ich skoncentrowaniu; przewodnictwo cieplne może być w pewnych granicach regulowane stosownie do potrzeb inwestorów. Dzięki tym zaletom wartość płytek kwasoodpornych przewyższa wartość wykładziny ołowianej. Waga płytki około 2,5 kg. Wymiary: 200 X 200 X 40 lub 50 mm. Kształt płytek może być przez producenta przystosowany do kształtu i wielkości instalowanych zbiorników lub urządzeń (np. płytki trapezoidalne, cylindryczne); grubość płytek może być dowolna, w granicach od 10 do 60 mm. W budownictwie przemysłowym płytki są stosowane przy budowie wytrawialni, walcowni metali, ciągami drutu i warników sulfitowych. Poza płytkami produkowana jest armatura kwasoodporna (rury długości vi—1,5 mb, zawory itp.) oraz karboryt, służący do wykładania reaktorów chemicznych.