Środki do zmiękczania wody

ŚRODKI DO ZMIĘKCZANIA WODY. Woda ma szerokie zastosowanie w przemyśle i w budownictwie. W stanie chemicznie, czystym nie występuje w przyrodzie. Występuje w postaci wód opadowych (deszcz, śnieg, grad); powierzchniowych (rzeki, jeziora) i gruntowych (woda podskórna, źródlana, studzienna). Woda opadowa zawiera drobne ilości pyłu, rozpuszczonych gazów (tlen, azot, dwutlenek węgla) nadtlenek wodoru i azotan amonu. Wody gruntowe zawierają rozpuszczone sole mineralne, gazy. związki koloidalne organiczne i mineralne (krzemionka) oraz zanieczyszczenia mechaniczne. Najbardziej zanieczyszczone są wody powierzchniowe. Temperatura zamarzania wody wynosi 0°C, temperatura wrzenia 100°C, c. wł. przy 4°C—1,0; jest bezbarwna, w dużych warstwach niebieska, zielona. Woda ma w budownictwie bardzo szerokie zastosowanie. W pierwszym rzędzie stosuje się ją do gaszenia wapna oraz przygotowywania zapraw i betonów. Właściwa ilość dobrej wody w spoiwie w czasie wiązania i twardnienia posiada duże znaczenie dla gęstości ciasta wapiennego, zapraw wapiennych, gipsowych, cementowych, produkcji wyrobów cementowych i dla betonów. Drugim podstawowym zastosowaniem wody jest zasilanie kotłów.