Gatunki grafitu

W budownictwie stosowany jest grafit do celów, odlewniczych (w produkcji pomocniczej jako domieszka do smarów do łożysk tocznych, do past żelaznych, do produkowania szczeliwa na gorącą i zimną wodę, do robót zduńskich i malarskich; grafit w kawałkach stosuje się do wykonywania odlewów żelaznych ,i z metali kolorowych, do form i rdzeni odlewniczych. Grafitu jako tynktury rdzo-ochronnej używa się do pieców, do armatury kuchennej, do uszczelniania pakunków instalacji gazowych, do grafitowania elementów kotłowych, do uszczelek kotłowych c. o., do uszczelek tekturowych przy montażu przewodów (jednostki montażowe konstrukcji stalowych), do konserwacji lin stalowych, do kitów żelaznych. Grafit koloidalny używany jest do głowic, uszczelek i podwozi pojazdów mechanicznych. Dystrybutorem grafitu jest B/Z Produktów Węglopochodnych w Gliwicach. W obrocie znajdują się następujące sortymenty: 1) grafit austriacki, o zawartości 50/55% C, 2) „ USA — mielony, 2) „ czeski w kawałkach, gatunek II, 45/50% C, 3) „ P 15, 45/50% C, 4) „ bojewski (syberyjski),, 2^/30% C, 5) „ odlewniczy w kawałkach, 50/55% C (austriacki), 6) grafit austriacki, 80/88% C, 7) „ rosyjski EZ, 94/96% C, 8) „ chiński, 90% C oraz 84/89% C, 9) V madagaskarski płatkowy, 92,6/94% C, 10) „ cejloński, 90% C i 90/94% C, – 11) „ w płatkach gatunek E3, syberyjski, 12) „ sztuczny L 9936, 98/99% C, 13) grafity ołówkowe: P 2236, 90% C, AF 5584, 96% C, 14) elektrografity: OST 10-555-40.