Proch, saletra i dynamit

img28MATERIAŁY WYBUCHAJĄCE BEZPOŚREDNIO (ROZSADZAJĄCE, ROZLUŹNIAJĄCE). Proch czarny skalny czyli górniczy. Posiada przeciętnie następujące własności: temperatura wybuchu w °C 2380, objętość gazów w 1 kg w 1 — 280, ciepło wybuchu w kal/kg—665, ciśnienie właściwe gazów w cm2/kg—2810, chyżość /fali wybuchowej w m/sek—400. Składa się z saletry potasowej, węgla drzewnego i siarki. Procent zawartości saletry, sposób przemiału oczyszczonych składników i sposób ubicia w nabojach prasowanych, wpływają zmniejszając lub potęgując na siłę wybuchu. Prochu czarnego używa się luzem w naturalnych szczelinach skalnych i w otworach ukośnych pod kątem powyżej 45°. Użycie do robót w kamieniołomach wymaga dużej ostrożności. Saletra wybuchająca czyli strzelnicza Składa się z Saletry sodowej, siarki oraz z węgla brunatnego. Może też zawierać domieszkę saletry potasowej. Jest znacznie tańsza od prochu i nadaje się do stosowania w stanie suchym i świeżym, nie ustępując prochowi. Jest mniej wrażliwa na tarcie i uderzenia. Ogrzana do 200°C spala się stopniowo i spokojnie. Zapalanie osiąga się przez zwykły lont prochowy, czyli sznur Bickforda, przy pomocy zapalnika elektrycznego bez spłonki. MATERIAŁY WYBUCHAJĄCE POŚREDNIO (MIAŻDŻĄCE CZYLI KRUSZĄCE). Amono-saletrzane (Amonity, Donarit i inne). Produkowane są na bazie saletry amonowej (azotanu amonowego) z domieszkami. Są one dopuszczone do powszechnego stosowania w technice budowlanej i kamieniołomach; są bezpieczne w użyciu. Zmieszane z materiałami palnymi dają produkty o dużej sile kruszenia. Uchodzą za materiały gorsze od środków wybuchowych opartych na nitroglicerynie. Amonit 2 (Donarit) stosowany jest również w górnictwie węglowym w kopalniach niegazowych. Dynamitowe (dynamity). Są to mieszaniny żelatyny wybuchowej z dodatkiem azotanu sodu lub azotanu amonu i mączki drzewnej lub żytniej. C. wł. w granicach liczby 1,6. Rozróżnia się dynamitowe środki wybuchowe o mniejszej zawartości nitrogliceryny, z dodatkiem odpowiednich przymieszek, jako materiały służące do stosowania w górnictwie węglowym w obecności gazów i pyłu węglowego oraz dynamitowe środki wybuchowe odporne na zamarzanie (zamarzanie materiałów opartych na trój nitroglicerynie powoduje niebezpieczeństwo wybuchu przy uderzeniu).