Podział materiałów bitumicznych

img17 (15)Dzielą się one na asfalty naturalne i ponaftowe oraz smoły (i paki) węglopochodne. Na bitumach preparuje się również szereg materiałów do izolacji, jak lepiki, masy izolacyjne, masy dylatacyjne, zalewy kablowe itp. W budownictwie stosuje się materiały bitumiczne jako masy izolacyjne przeciwwilgociowe, wodoszczelne, do robót dekarskich, jako masy dylatacyjne preparowane według specjalnych receptur, a wreszcie do produkcji pap, tkanin i filców bitumowanych. Przy robotach drogowych spełniają one rolę lepiszcza dla wszelkich odmian materiału kamiennego w nawierzchniach drogowych, jak na przykład przy wyrobie tzw. makadamu asfaltowego lub smołowego, stosowanego w nowoczesnych nawierzchniach smołobetonowych lub asfaltobetonowych. W zestawieniu z innymi składnikami mineralnymi stosowane są również do układania nawierzchni z asfaltów piaskowych, lanych i żwirowych. Materiały bitumiczne do układania nawierzchni drogowych (zarówno asfalty, jak i smoły drogowe) muszą być przed ich zastosowaniem odpowiednio przygotowane, aby mogły sprostać stawianym wymaganiom. Wymagania te to: odpornosć na wszelkie wpływy atmosferyczne, nieścieralność czyli odporność na działanie czynników mechanicznych, głównie ruchu kołowego, oraz łatwość użycia.