Materiały bitumiczne

img16 (12)Materiały bitumiczne (asfalty, smoły i paki) są to materiały, których głównym składnikiem jest bitum. Bitumy są to węglowodory ciężkie, rozpuszczające się zupełnie w dwusiarczku węgla (CS2) i w benzolu. Stopień rozpuszczalności materiałów bitumicznych w dwusiarczku węgla pozwala na określenie procentu występujących w nich zanieczyszczeń mineralnych, jak np. wolnego węgla i innych nierozpuszczalnych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Z punktu widzenia przydatności do celów budowlanych wykazują bitumy następujące cechy: twardość w normalnej temperaturze, zdolność silnego zlepiania materiałów mineralnych, odporność na działanie wilgoci, wodoszczelność, własności izolacyjne i elastyczność. Ze względu na wymienione cechy bitumów, materiały bitumiczne znajdują szerokie zastosowanie do celów budowlanych i przy układaniu nawierzchni drogowych.