Właściwości kalafoni

img15 (10)Kalafonia topi się przy temperaturze 130—140°C i posiada własność łatwego rozpuszczania się w ługach i w sodzie, natomiast nie rozpuszcza się w wodzie. Charakterystycznymi wskaźnikami jakości kalafonii poza barwą są liczby: kwasowa i zmydlenia. Im wyższe są te liczby, tym lepsza jest kalafonia. W zależności od sposobu produkcji rozróżnia się dwa rodzaje kalafonii: a) balsamiczną, otrzymywaną z żywicy sosnowej, b) ekstrakcyjną, otrzymywaną przez ekstrakcję pni sosnowych. W budownictwie stosuje się kalafonię głównie jako domieszkę przy przygotowywaniu emulsji pianotwórczej do pianobetonów, w ilości 0,125—0,150 kg na 350—450 kg cementu portlandzkiego „350″. Używa się jej, również w jednostkach montażowych do niektórych robót elektrotechnicznych (lutowanie końcówek kabli, przewodów elektrycznych oraz przewodów przy centralkach i urządzeniach teletechnicznych). W przemyśle stosuje się ją do wyrobu sztucznych żywic, lakierów olejnych, olejów żywicznych, sykatyw, klejów, kitu, przy fabrykacji materiałów wybuchowych itp.