Kalafonia sosnowa

img14 (15)Przy produkowaniu betonów pianowych (np. „Celolitu”) stosuje się do emulsji pianotwórczej kalafonię sosnową, klej skórny lub kostny i ługi. Klej, jako artykuł o bardziej wielostronnym zastosowaniu w budownictwie, ługi, stosowane również do innych celów. Poniżej omówioną zostanie jedynie kalafonia, nie znajdująca w budownictwie innego zastosowania. Otrzymywana jest przy destylacji żywicy sosnowej. Jest to ciało stałe, kruche, o c. wł. 1,06—1,09 przy 20°C. Barwa kalafonii zależy od gatunku żywicy sosnowej oraz od sposobu otrzymywania, tj. temperatury i czasu destylacji. Skala barw jest duża, od białawej poprzez żółtą i brunatną w najróżniejszych odcieniach, aż do czarnej. Dobra kalafonia powinna mieć kolor od bladożółtego do ciemnorubinowego lub brunatnoczerwonego, powinna mieć połysk, być przezroczysta i krucha.