Środki zastępcze chlorku wapnia

img12 (15)Środkami zastępczymi chlorku wapnia mogą być: kwas solny, jako dodatek przyspieszający proces twardnienia cementu, sól kuchenna, obniżająca punkt zamarzania wody zarobowej do zaprawy, chlorki: glinu, żelaza i magnezu, które wchodzą z cementem w podobne jak chlorek wapnia reakcje chemiczne przyspieszające proces twardnienia, zwłaszcza przy stosowaniu cementów wielkopiecowych. Szybkie wiązanie następuje oczywiście kosztem wytrzymałości betonu. Optymalna dawka chlorku glinu, przyspieszająca [ dwukrotnie czas wiązania i nie obniżająca wyraźniej wytrzymałości betonu, waha się w granicach od 0,8 do 1,3% w stosunku do wagi cementu (dla chlorku żelaza — 1 do 2%). Na przyspieszenie procesu wiązania cementu wpływa również znacznie dodatek sody. Poza wymienionymi środkami zastępczymi istnieją jeszcze mieszanki, jak Tricosal, Plastiment i inne.