Wpływ chlorku wapnia na beton

img11 (15)Wpływ chlorku wapnia na obniżenie temperatury zamarzania betonu nie jest dotychczas dokładnie zbadany. Punkt zamarzania zaczynu cementowego jest około minus 3°C, betonu — bliżej 0°. Nie należy stosować większych ilości chlorku wapnia od podanych w Instrukcji ITB. Ilość większa niż maksimum 4% wagi cementu lub 6%, wagi wody zarobowej wywołuje nadmierne przyspieszenie wiązania cementu, zwiększając jednocześnie skurcz betonu i mogąc wywoływać wielkie obniżenie wytrzymałości betonu. Wełna drzewna (woliną) do wyrobu płyt wiórkowo-cementowych (typ „Suprema”) powinna być poddana procesowi mineralizacyjnemu w roztworze chlorku wapnia w celu zabezpieczenia osnowy płyt z tychże wiórków od rozkładu gnilnego. W tym celu używa się do produkcji płyt „Suprema” 1 kg chlorku wapnia na około 100 kg cementu.