Fluorokrzemian sodu

img25 (4)Fluorokrzemian sodu (krzemofluorek sodowy) Symbol chemiczny: Na2SiF6 Otrzymywany jest jako produkt uboczny przy fabrykacji super-fosfatu (nawozu sztucznego). Jest to biały proszek, mający postać drobnych kryształków, rozpuszczający się trudno w wodzie, nierozpuszczalny w alkoholu. Produkt techniczny powinien zawierać co najmniej 99% czystego fluorokrzemianu sodu (Na2SiF6), nie więcej niż 0,5% wody, nie więcej niż 0,5% zanieczyszczeń w postaci chlorku sodu (NaCl), tlenku wapnia (CaO), krzemionki (Si02). Jak już wspomniano, fluorokrzemian sodu może być użyty w budownictwie jako katalizator przyspieszający twardnienie spoiwa kwasoodpornego. Do zaprawy bierze się go w ilości 15% wagi szkła wodnego, przy czym nie może zawierać mniej niż 90% czystego Na2SiF6.