Materiały wodoszczelne

img10 (13)Niektóre ze stosowanych materiałów wodoszczelnych mają poza zdolnością zabezpieczania przed przenikaniem wody, własności grzybobójcze. Stosowanie domieszek wodoszczelnych jest szczególnie ważne przy takich robotach, jak budowa tuneli, zapór wodnych, basenowi zbiorników, studzien itp. W budownictwie mieszkaniowym stosowane są domieszki wodoszczelne dla zabezpieczenia murów lub powierzchni betonowych (ścian) przed naporem i działaniem wody; gruntowej (izolacja piwnic, fundamentów). Środki wodoszczelne są używane jako domieszki do wypraw ściennych, zapraw, cementowych i betonów. Stosuje się je również do nasycania powierzchniowego kamieni i betonu (fluatowanie). W wypadkach nagłych, gdy wskutek przenikania i naporu wody istnieje niebezpieczeństwo podmycia fundamentów, a na murze zarysowują się rysy, szczeliny lub powstają otwory, stosuje się doraźnie środek wodoszczelny przez dodanie go do zaprawy w odpowiedz niej proporcji: rozrobioną i gęstą masę formuje się w kształcie korka i zapełnia nią otwór lub szczelinę.