Silikon

img11 (14)„Silikon”. Jest to pasta o barwie mlecznej, łatwa do rozrobienia w wodzie, o c. wł. 1,7, nie ulegająca rozkładowi chemicznemu i niewymywalna. Używa się jej przez dodanie do suchej zaprawy cementowej, półcementowej i betonów, po uprzednim wymieszaniu z wodą. Domieszka „Silikonu” w zaprawach zwiększa ich wytrzymałość, uszczelnia, daje dużą nieprzenikliwość, odporność na działanie wody, nafty, fermentów, nadaje zaprawie dużą plastyczność i wzmaga jej przyczepność do wszelkich materiałów. Stosowana jest do izolacji pomieszczeń nisko położonych (niżej poziomu wód gruntowych), izolacji fundamentów, tarasów, przy budowie studni, basenów itp. Należy zachować odpowiednią proporcję wagową „Silikonu” w stosunku do cementu (10%,). Zużycie „Silikonu” waha się w granicach od 25 do 40 kg na 1 m3 zaprawy. Zaprawa już związana, a posiadająca domieszkę „Silikonu”, nie może być powtórnie rozrobiona roztworem „Silikonu”, gdyż proces wiązania w ogóle nie nastąpi.