Fluobizol

„Fluobizol”. Jest to mętny płyn o barwie szarawej. Dolewa się go (przed użyciem należy wstrząsnąć) do zaprawy cementowej, przygotowanej z piaskiem w stosunku 1:1, 1:2, 1:3 i rozrabia na gęstą masę, którą z kolei formuje się w bryłki lub „korki” do zabezpieczenia punktów zagrożonych wodą. Dodanie „Fluobizolu” do zaprawy powoduje bardzo szybkie jej związanie (początek wiązania po 30 sek., koniec po 15—20 min.). W związku z tym wszelkie roboty przy użyciu „Fluobizolu” winny być wykonywane bardzo szybko. „Fluobizol” stosuje się w wypadkach nagłego wdarcia się wody (nawet pod ciśnieniem), przy robotach wykonywanych pod ziemią, w tunelach, szybach itp.