Rapidol

img13 (15)„Rapidol”. Jest to ekstrakt pod postacią bezbarwnego płynu, który rozcieńczony wodą (w stosunku 1:3, 1:5, 1:7, zależnie od wielkości powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia oraz naporu wody) i dodany do suchej mieszaniny cementu i piasku zapobiega przeciekaniu wody zaskórnej w murach i fundamentach. Zaprawa z domieszką „Rapidolu” powinna mieć konsystencję brejowatej masy, którą uszczelnia się otwory lub wyprawia ściany, mury itp.