Murosan

img14 (14)„Murosan”. Jest to domieszka wodoszczelna pod postacią białego proszku, zawierająca fluorki i krzemiany glinu i sodu, stosowana przez dosypywanie na sucho do zaprawy cementowej, półcementowej i wapiennej oraz do betonu. Preparat ten uodpornia na wodę, na działanie kwasów, zasad i fermentów (tynki wewnętrzne pomieszczeń produkcyjnych, laboratoriów itp.). Zużycie: na 1 m3 zaprawy lub betonu 6 kg; na 1 m2 tynku grubości 1 cm 0,06 kg.  Opakowaniem są beczki lub worki. „Murosan B.”. Płyn rozcieńczony wodą w stosunku 1:5, 1:7, 1:9 i dodawany do zapraw cementowych (na 1 m3 zaprawy około 20 kg) przed ich rozrobieniem. Posiada własności przyspieszające wiązanie zaprawy. Zastosowanie, opakowanie — jak „Rapidol”.