Fluaty

img15 (9)Fluaty. Roztwory soli kwasu fluoro-krzemowego (fluorokrzemian ołowiu, magnezu, gl;nu, cynku, miedzi, chromu), pod postacią płynów bezbarwnych lub barwnych. Służą do powierzchniowego powlekania (fluatowania) kamienia, betonu, wypraw wapiennych, tynków cementowych, płyt okładzinowych, fasad z cegły cementowej i innych, w celu utrwalenia i uodpornienia powierzchni przeciwko wilgoci, podtrzymania połysku przy powierzchniach gładkich, uszczelniania por, a tym samym zwiększenia wytrzymałości materiałów. Fluatowanie wymaga kilkakrotnego smarowania powierzchni w odstępach kilku lub kilkunastu godzin. Zużycie — około 1 kg na pokrycie 4—6 m2 powierzchni. W zależności od składu chemicznego rozróżnia się fluaty o nazwach C Nr 1, C Nr 2, K, D (ten ostatni służy do impregnacji drewna, działając równocześnie grzybobójczo). Opakowanie  beczki lub balony szklane.