Chlorek wapnia

img16 (11)Chlorek wapnia do celów budowlanych. Synonimy: chlorek wapnia topiony techniczny 70%, chlorek wapnia w łuskach, calcium chloratum.
Symbol chemiczny: CaCl2 — bezwodna sól (płatki, proszek, bloki), rozpuszczalna w wodzie, lub CaCl2•6H20 i CaCl2•4H20 — krystaliczny Chlorek wapnia jest najczęściej w budownictwie stosowaną domieszką utwardzającą i przyspieszającą wiązanie zapraw cementowych i betonów. Otrzymywany jest jako produkt uboczny przy produkcji sody amoniakalnej (proces Solvay’a). W stanie chemicznie czystym uzyskuje się go przez rozpuszczenie marmuru lub kredy w rozcieńczonym kwasie solnym. Może być stosowany jako krystaliczny chlorek wapnia CaCl26H20, CaCl24H20 lub jako bezwodny chlorek wapnia (CaCl2) oraz w roztworach wodnych chlorku wapnia nie mniej niż 30 %.