Zastosowanie chlorku wapnia

img17 (14)Przeznaczony do celów budowlanych chlorek wapnia powinien zawierać co najmniej 73% CaCl2, około 22% wody i nie więcej niż 2,5%,chlorku sodu (NaCl), 1,5%chlorku magnezu, 1% wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2) oraz najwyżej 1% bezwodnego siarczanu wapnia i składników nierozpuszczalnych łącznie. Chlorek wapnia w postaci krystalicznej są to bezbarwne kryształy o gorzkim smaku, rozpływające się pod wpływem powietrza, topiące się przy około 30°C i higroskopijne (środek osuszający). Użycie chlorku wapnia do zapraw i betonów powoduje podwyższenie temperatury wiązania cementu, skrócenie okresu wiązania, zwiększenie wytrzymałości i przyspieszenie procesu twardnienia betonu w okresie początkowym, zwiększenie stopnia plastyczności betonu, obniżenie temperatury zamarzania betonu oraz uodpornienie betonu na brak wilgotności. 4% wagowo dodatek chlorku wapnia umożliwia wiązanie cementu w temperaturze minus 5°C (według ITB). Chlorek wapnia stosuje się w budownictwie: a) w celu przyspieszenia wiązania i twardnienia zapraw i betonów; b) w celu zapewnienia wiązania i twardnienia w czasie robót zimowych przy niewielkim mrozie; c) jako środek osuszający.