Wykonanie prostownika elektrolitycznego

Wykonanie prostownika elektrolitycznego. Do ładowania akumulatora można łatwo zbudować prostownik elektrolityczny, który wprawdzie działa gorzej niż prostowniki półprzewodnikowe, ale pilnie potrzebny, może być przydatny. Do naczynia szklanego lub z tworzywa sztucznego, nie mięknącego w temp. ok. 100°C, wlać roztwór zawierający 96 g wodorowęglanu sodowego (zwanego nieprawidłowo kwaśnym węglanem sodu albo, pospolicie, sodą oczyszczoną) w 1000 cm3 wody. Zanurzyć w nim płytkę z możliwie grubej blachy aluminiowej, a w odległości około 2 cm drugą płytkę, wykonaną z blachy ołowianej lub stalowej. Do górnych części płytek doprowadzić przewody, złącza nie mogą się stykać z roztworem. Połączenia z transformatorem i akumulatorem wykonać według rysunku.
prostownik elektrolityczny
W czasie pracy prostownik nagrzewa się, trzeba więc co pewien czas przerwać ładowanie i odczekać, aż urządzenie przestygnie. Im większa jest powierzchnia płyt, tym większy może być prąd ładowania i tym powolniejsze jest nagrzewanie się prostownika. Przy powierzchni około 1 dm3 można ustalić prąd ładowania na 2.„3 A. Można wprawdzie skonstruować urządzenie chłodzone przepływem wody, ale jest to nieopłacalne, jeżeli traktuje się taki prostownik jako rozwiązanie tymczasowe.