Wykonanie opornika elektrolitycznego

Wykonanie opornika elektrolitycznego. Nastawny opornik drutowy można zastąpić opornikiem elektrolitycznym. Jak wiadomo rezystancja słupa elektrolitu zależy nie tylko od jego wysokości, ale również od powierzchni przekroju poprzecznego i stężenia soli w roztworze. Należy zatem wysokość słupa cieczy i stężenie dobrać doświadczalnie do średnicy posiadanej rury szklanej. Rezystancja zmniejszać się będzie w miarę przesuwania górnfej elektrody ku dołowi. Ponieważ w trakcie pracy następuje nagrzewanie się elektrolitu, górna pokrywa nie może być szczelna, lecz powinna mieć kilka otworów, umożliwiających uchodzenie pary. Opornik taki należy również traktować jako rozwiązanie prowizoryczne.

opornik elektrolitycznyRezystor elektrolityczny
1    – pręt miedziany przesuwny; 2 – pokrywa z bakelitu;
3 – korek naturalny; 4 – płyta miedziana; 5 – roztwór siarczanu miedziowego; 6 – rurka szklana; 7 – korek gumowy szczelnie osadzony; 8 – pręt miedziany nieprzesuwny