Soda żrąca

Soda żrąca. Synonimy: soda kaustyczna. Symbol chemiczny: Na OH . Stanowi obok kwasu siarkowego jeden z podstawowych surowców; przemysłu chemicznego. Otrzymywana jest przez elektrolizę wodnych roztworów soli kuchennej (NaCl). Ma postać krystaliczną, granulowaną lub jednolitą, a zależnie od wielkości zanieczyszczeń jest barwy białej łub lekko żółtawej. Łatwo rozpuszcza się w wodzie dając silny roztwór alkaliczny; rozpuszcza się również w alkoholu; jest bardzo higroskopijna. Zawartość czystego wodorotlenku sodowego (NaOH) w produkcie technicznym waha' się od 96,6 do 99,6%. Soda żrąca rozpuszczona w wodzie (około 15—35%) zwana jest potocznie ługiem sodowym. W zależności od postaci rozróżnia się sodę żrącą: granulowaną, nalewaną lub łamaną. Ze względu na silnie żrące własności sody kaustycznej konieczne jest ostrożne obchodzenie się z nią, szczególnie przy rozbijaniu kawałków (stosowanie okularów ochronnych i rękawic). W budownictwie używa się sody kaustycznej jako artykułu pomocniczego, przeważnie w postaci wodnego roztworu, do następujących celów: a) do przepłukiwania i oczyszczania chłodnic samochodowych i chłodnic przy kompresorach spalinowych, b) do płukania, mycia i czyszczenia z kamienia wszelkiego rodzaju kotłów i zbiorników wodnych, c) do zmiękczania wody przeznaczonej na cele przemysłowe, | d) do odtłuszczania przedmiotów metalowych przed galwanizacją, e) do zmiękczania kitów, f) do oczyszczania przedmiotów z mosiądzu i miedzi, g) do zeskrobywania farby olejnej z powierzchni murów, kamienia lub betonu (zużycie na 1 m2 muru 0,15 kg ługu 40% według kosztorysu wzorcowego PN Roboty malarskie i tapeciarskie), h) do odparzania starej farby olejnej z powierzchni tynków sufitów i ścian (zużycie na 1 m2 0,3 kg ługu 40% według kosztorysu wzorcowego PN Roboty malarskie i tapeciarskie). Opakowanie: bębny blaszane dla wszystkich wymienionych postaci (granulowanej, nalewanej lub łamanej),. Waga bębnów: a) soda żrąca granulowana około 160 kg, b) soda żrąca nalewana 96% kg 50, 100, 200, 300, 400 i 500 kg,: c) soda żrąca łamana od 50 do 500 kg, przy czym doliczany jest pewien procent na łamanie.