Soda bezwodna

Soda bezwodna. Synonimy: węglan sodowy, soda amoniakalna, soda kalcynowana, bielidło, soda w proszku, soda do prania. Symbol chemiczny: Na2C03 x Na2C03 • 10 H20. Otrzymywana jest z soli kuchennej, i wapieni; Istnieje kilka metod jej produkcji, z których najbardziej rozpowszechniona jest metoda Solvay’a. Soda bezwodna ma postać białego, suchego proszku, łatwo rozpuszczalnego w wodzie (najłatwiej między 35—r38°C) (roztwór o odczynie alkalicznym), o dużej higroskopijności, o c. wł. 2,43 do 2,5, o temperaturze topnienia 850°C. Jest ona podstawowym surowcem do produkcji mydła: W budownictwie zużywana jest w bardzo niewielkich ilościach jako dodatek do piasku przy wyrobie rdzeni grzejników, do zmiękczania wody w kotłach i zbiornikach, wreszcie, do mycia i szorowania sufitów, ścian, podłóg, okien i drzwi, z dodatkiem szarego mydła. Opakowanie: według cennika dystrybutora soda bezwodna zwykła 98% sprzedawana jest w workach papierowych 50 kg i 100 kg lub w torbach papierowych 0,5 kg (bielidło).