Szkło wodne sodowe

img20Szkło wodne sodowe. Synonim: szkło wodne, woda szklana. Symbol chemiczny: Na20 x nSi02 Jest to połączenie krzemionki z alkaliami (wodorotlenek sodowy lub, jeżeli chodzi o szkło wodne potasowe.— potasowy). Otrzymuje się przez stopienie pod ciśnieniem czystego, mielonego piasku kwarcowego i sody żrącej. W obrocie występuje produkt płynny, rozpuszczony w wodzie, o gęstości od 36 do 39°Be i od 40 do 42°Be. Szkło wodne sodowe jest cieczą gryzącą, o konsystencji syropu! Roztwór 33% nazywa się szkłem pojedynczym, a roztwór 66% — podwójnym. Szkło wodne rzadkie ma c. wł. do 1,35, moduł 3,00. Budownictwo interesuje się szkłem wodnym o c. wł. 1,36—1,38,: o module 3,00, nadającym się do stabilizacji gruntów sposobem elektrochemicznym. Szkło wodne sodowe, będące produktem tańszym i praktyczniejszym w stosowaniu od szkła wodnego potasowego, jest w budownictwie stosowane do konserwacji i utwardzania powierzchni płyt wapiennych i piaskowych, do wyrobu zapraw kwasoodpornych, cementów i betonów, jako spoiwo domalowania i -gruntowania ścian farbą krzemianową, do krzemianowania słabych nawierzchni drogowych (np. wapiennych) i gruntów budowlanych, do impregnowania drewna jako środek ognioodporny, do sporządzania kitów (z kredą, cementem, piaskiem), do osadzania płyt ksylolitowych i wreszcie do elektropetryfikacji rzadkich i niepewnych gruntów (metodą prof. Cebertowicza) pod budowę fundamentów lub w robolach podziemnych. Może być również stosowane do wzmacniania powłok odlewów, jako dodatek do piasku przy wyrobie rdzeni do grzejników (produkcja pomocnicza jednostek budownictwa), do zapraw szamotowych i do wzmacniania fundamentów położonych poniżej lustra wody, przed przenikaniem wody. Zużycie szkła wodnego do malowania i gruntowania (dwukrotnego) ścian farbą krzemianową (według PN/B-662-Roboty malarskie) wynosi 0,345 do 0,375 kg na 1 m2 malowanej powierzchni. Do izolowania zacieków na ścianach tynkowanych i sufitach używa się około 0,25 kg szkła wodnego na 1 m2 powierzchni izolowanej. Do elektropetryfikacji gruntów przewiduje sję od 125 do 200 i szkła wodnego sodowego (z 28% dodatkiem chlorku wapnia) na 1 m3 gruntu.