Kwas siarkowy techniczny

img26Kwas siarkowy techniczny. Symbol chemiczny: H2SO4. Jest to jeden z podstawowych materiałów przemysłu chemicznego. Produkowany jest metodą komorową i kontaktową. Surowcami do wyrobu kwasu siarkowego są: siarka, piryt (FeS2 — dwusiarczek żelazowy) i anhydryt. W zależności od metody produkcji rozróżnia się: kwas siarkowy komorowy, wieżowy, kontaktowy, oleum i. regenerowany. Przemysł krajowy produkuje następujące gatunki kwasu siarkowego: a) techniczny komorowy 60 Be, 76—78°/o, b) techniczny kontaktowy 66 Be, c) dymiący oleum o zawartości 20% wolnego SO3, d) dymiący oleum o zawartości 25% wolnego SO3, e) dymiący oleum o zawartości 65% wolnego SO3. Poza tym produkowany jest kwas siarkowy akumulatorowy, opisywany osobno, jako następny artykuł. Kwas siarkowy techniczny jest to płyn oleisty, przezroczysty, bezbarwny lub żóltawobrązowy do czerwonobrązowego, silnie higroskopijny, łatwo niszczący ciała organiczne. C. wł. a) kwas komorowy 1,72, ti. 60°Be, b) kwas kontaktowy 1,834, tj. 66°Be. W budownictwie stosuje się kwas siarkowy w galwanotechnice części metalowych jako bejcę przy obróbce metali (produkcja pomocnicza), do oczyszczania przedmiotów miedzianych, mosiężnych, cynkowych i do matowania przedmiotów metalowych.