Kwas solny

Kwas solny. Synonim: kwas chlorowodorowy. Kwas solny jest obok kwasu siarkowego technicznego oraz siarkowego akumulatorowego, kwasem najczęściej używanym w budownictwie. Otrzymuje się go przede wszystkim przy produkcji siarczanu sodu z soli kuchennej i kwasu siarkowego. Stężenie kwasu solnego zależy od temperatury i koncentracji gazowego chlorom wodoru. Przemysł krajowy produkuje: a) kwas solny techniczny 19—21° Be, o c. wł. 1,15—1,17, b) kwas solny techniczny bez arsenu 19—21° Be, o c. wl. 1,15—1,17. C. wl. kwasu solniego jest zmienny i zależy od jego koncentracji; dla kwasu solnego stężonego, o zawartości około 38°/o gazowego chlorowodoru, wynosi 1,19. Kwas solny techniczny jest cieczą przezroczystą, dymiącą, o barwie zielonawożółtej i o zapachu gryzącym. Jest on minimalnie zanieczyszczony kwasem siarkowym, arsenem i żelazem. Kwas solny stosuje się w budownictwie: a) do oczyszczania, mycia i odkażania przy robotach murowych, tynkowych, izolacyjnych i posadzkowych, b) do oczyszczania metali przed lutowaniem przy robotach elektrotechnicznych, wodno kanalizacyjnych i blacharsko dekarskich.