Ałun glinowo-amonowy

Ałun glinowo-amonowy. Symbol chemiczny: NH4Al (S04)2 • 12H20. Otrzymywany jest przez krystalizację skoncentrowanych roztworów |siarczanu amonowego z siarczanem glinu (ałun amonowy krystaliczny). Po odparowaniu wody z ałunu krystalicznego (w temperaturze 100—120°C) otrzymuje się ałun bezwodny. Ałun glinowo-amonowy posiada własności i zastosowanie bardzo zbliżone do własności i zastosowania ałunu glinowo-potasowego.